×
აგრონომია
დეზინფექცია
ვეტერინარია
აპარატები
სერვისები
 • LAB კვლევები

  "ელექსირი" ხელის ჰიგიენა კლავს კორონავირუსს

  "ელექსირი" ხელის ჰიგიენა კლავს სტაფილოკოკს და ენტეროკოკს

  "ელექსირი"-ს დეზინფექტანტი კლავს კორონავირუსს

  "ელექსირის" დეზინფექტანტი კლავს სტაფილოკოკს და ენტეროკოკს

  ტოქსიკოლოგიურ-ჰიგიენური დასკვნა

  სადეზინფექციო ხსნარი "ელექსირი" კლავს სალმონელას და E.coli-ს 

  "ელექსირი" წყლის გაწმენდისთვის 0.1% და 1%-იანი კლავს სალმონელას და E.coli-ს 

  "ელექსირი" წყლის გაწმენდისთვის 0,05%-იანი კლავს სალმონელას და E.coli-ს

  საფრინველე მეურნეობის ლაბორატორიული კვლევა

  ზედაპირის და ჰაერის ანალიზი