×
ჯანმრთელობა და ჰიგიენა
დეზინფექცია
ვეტერინარია
აგრონომია
სერვისები
აპარატები
elixir

სერტიფიკატები

ISO 9001 2015 - ხარისხის მართვის სერტიფიკატი

ISO 22000:2018 სურსათის უვნებლობის სერტიფიკატი

ჰიგიენურ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას" ცნობა

ელექსირი დეზინფექციისთვის რეცენზია

ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალება - სერტიფიკატი საფრანგეთში

ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალები - სერტიფიკატი ესტონეთში

ევროკავშირის ნებართვას სადეზინფექციო საშუალებების წარმოებაზე

BIO სერტიფიკატი

სადეზინფექციო სერტიფიკატი

„ელექსირის" ხარისხის ნიშანი

ელექსირის" სასაქონლო ნიშანი

სერტიფიკატი ვაზისთვის

სერტიფიკატი კარტოფილის და ჭარხლისთვის

სერტიფიკატი სასათბურე კულტურებისთვის

სერტიფიკატი ხილის, კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურებისთვის

სერტიფიკატი სიმინდის და თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის