კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენი ვებგევრდიდან ნებისმიერი პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ სრულად ეთანხმებით მომხმარებლის კონფიდენციალურობის განაცხადს, განაცხადის პირობებში შეიძლება დროდადრო შევიდეს ცვლილებები. გთხოვთ, რეგულარულად ადევნოთ თვალი მას.
პროდუქტის შეძენის დროს ჩვენ ვინახავთ შემდეგ პერსონალულ მონაცემებს: სახელს, გვარს, საკონტაქტო ინფორმაციას, ელექტრონული მეილი, საბანკო ბარათის და ბილინგის ინფორმაციას, აღნიშნული ინფორმაციის შენახვა ხდება პარტნიორი ბანკის მიერ, სწორედ პარტნიორია პასუხისმგებელი აღნიშნულ მონაცემთა უსაფრთხოებაზე.
პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა:
კომპანია დაიცავს პერსონალური მონაცემების და პირადი ინფორმაციის კონფიდენცილობას და არ გადასცემს მესამე პირს. პერსონალური მონაცემების და პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებად არ ჩაითვლება იმ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გადაცემა
  • რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე არის/გახდება საჯარო
  • რომლის გამჟღავნებაც განხორციელდება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მათ შორის მესამე პირ(ებ)ის კანონიერი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შედეგად.
18.09.2018
შეუკვეთე ზარი