თანხის ჩამოჭრისა და უკან დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის ონლაინ შეძენის შემთხვევაში, თანხის ჩამოჭრა ხდება ბარათის მონაცემების შეყვანის და sms კოდის დადასტურებისთანავე, მას შემდეგ რაც ჩაიბარებთ შეძენილ პროდუქტს და მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელისმოწერით დაადასტურებთ ამ ფაქტს. ბარათის მონაცემების შეყვანის და თანხის გადახდის შემდეგ, თანხა რჩება თქვენსავე ანგარიშზე დარეზერვებული სახით, იმ შემთხვევისთვის, თუ საჭირო გახდება პროდუქციის უკან დაბრუნება.
  • კურიერის ადგილზე მისვლისას აუცილებელია მყიდველმა და კურიერმა შეამოწმნონ პროდუქტი და ხელის მოწერით დაადასტურონ, რომ ის ნამდვილად დაუზიანებელია.
  • უკან დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის იქნება ისეთ მდგომარეობაში, როგორც ჩაიბარეთ (გამოუყენებელი და დადაუზიანებელი).
მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება იმ შემთხვევაში თუ:
  • არ მიუღია შეძენილი პროდუქტი თანხის გადახდიდან მიტანის სერვისით მითითებული ვადებში
  • შეძენილი პროდუქტი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული/აღწერილი პროდუქტისგან.
  • პროდუქტი დაზიანებულია.
  • თანხის დაბრუნება მოდხება შეძენიდან 30 - ე დღეს.
18.09.2018
შეუკვეთე ზარი