ელექსირის წარმატება ესტონურ ბაზარზე

 
„ელექსირმა“ ესტონეთის ეროვნული ბიოციდული პროდუქტის რეგისტრაციის სერტიფიკატი მოიპოვა, რომლიც თანახმადაც „ელექსირის უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალება შესაბამისობაშია ესტონეთის ჯანმრთელობის საბჭოს მიერ დამტკიცეულ რეგლამენტთან და აკმაყოფილებს ბაზარზე განთავსებისა და გამოყენებისთვის საჭირო ნორმებს.

უკრაინის ბაზარზე წარმატებულად პოზიციონირების პარალელურად „ელექსირის“ პროდუქცია სულ  მალე ესტონეთის ბაზარზეც გამოჩნდება, რომელიც მოხმარებლებს შესთავაზებს ინოვაციურ და  ეკოლოგიურად სუფთა ბიო პროდუქციას.

ჩევნი მიზანია, გლობალურ მაშტაბზე გავიტანოთ „ელექსირის“ მაღალტექნოლოგიური, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები, რომლის მეშვეობითაც ხელს შევუწყობთ ქართული ხარისხიანი წარმოების განვითარებასა და გავრცელებას მსიოფლიოს მაშტაბით. 
20.11.2020