ჩვენი გუნდი

ოფის მენეჯერი

წარმოების მენეჯერი
საწარმოს მენეჯერი
ბრენდ მენეჯერი
ვებ ადმინისტრატორი
გრაფიკული დიზაინერი
საწარმოს თანამშრომელი