ჩვენი გუნდი

ოფის მენეჯერი

წარმოების მენეჯერი
ბრენდ მენეჯერი
ვებ ადმინისტრატორი
მოლარე კონსულტანტი 
გრაფიკული დიზაინერი
საწარმოს თანამშრომელი
დამფასოებელი