ელექსირის შესახებ

ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ხსნარი „ელექსირი“ ავსტრიელ მეცნიერ ჰერბერტ ვანდლისთან თანამშრომლობით შეიქმნა. „ელექსირი“ არის ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება: ადამიანის, ცხოველების, ფრინველების, მცენარეების, ჰიგიენის, სანიტარიზაციის და დეზინფექციისთვის. ის უვნებელია გარემოს, ადამიანის და სხვა არამავნე ცოცხალი ორგანიზმებისათვის.
„ელექსირის“ პროდუქცია აგროსექტორისთვის არის ცხოველების და მცენარეების ჯანსაღი და პროდუქტიული განვითარების დამხმარე საშუალება, ხოლო „ელექსირის“ სადეზინფექციო საშუალებები იდეალურია სანიტარ-ჰიგიენური მიზნებისთვის მრეწველობაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში. „ელექსირის“ კონცენტრატები მზადდება ელექტროაქტივირებული წყლის, ქვექლოროვანი მჟავის (HCIO), ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის (NaClO) და ზოგიერთ სახეობაში ცეოლით-კლინოპთილოლითის საფუძველზე. „ელექსირის“ პროდუქცია არ შეიცავს ტოქსიკურ პესტიციდებს, აგროქიმიკატებს, უსაფრთხოა ადამიანისთვის და ცხოველებისთვის, რეკომენდებულია ორგანულ მეურნეობაში ბიო პროდუქტების საწარმოებლად

პროდუქცია ავსტრიული "ელექსირის" იდენტურია, აქვს ზუსტად იგივე დანიშნულება, მახასიათებლები, შემადგენლობა, დოზირების და გამოყენების სფერო. იწარმოება ზუსტად იგივე სახის დანადგარით და ტექნოლოგიებით, როგორც ავსტრიაში.

 

 

 
alt