ამირან კოჩალიძე


განათლება:

1978 - 1983 საქართველოს ზოოტექნიკურ-ვეტერინარული სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტი - ვეტერინარული ფაკულტეტი
 
სამუშაო გამოცდილება: 

1983 - 1989 ხულოს რაიონის სოფ. რიყეთის სასაზღვრო საკარანტინო ზოლის უფროსი - საქმიანობა: მოსახლეობის პირუტყვში ეპიზოოტური ღონისძიებების გატარება
 
1989 - 1992 ზოო-ვეტერინარული ინსტიტუტის კუთვნილი მეურნეობის მთავარი ვეტერინარი ექიმი - საქმიანობა: მეღორეობის, მეცხოველეობის და მეცხვარეობის ფერმერულ მეურნეობაშ პირუტყვთა ჯანმრთელობის დაცვა
 
1992 - 1995 ზოო-ვეტერინარული ინსტიტუტის კუთვნილი მეურნეობის მეცხოველეობის კომპლექსის მმართველი
 
1993 - 1995 საქართველოს რესპუბლიკური ხელოვნური დათესვის სადგურის წამყვანი სპეციალისტი, ხელოვნური განაყოფიერების მთესლავ-ტექნიკოსი
 
1993 - 2003 გარდაბნის რა-ნის სოფ. კრწანისის ვეტერინარული უბნის გამგე - საქმიანობა: საკრებულოში არსებული მოსახლეობის კუთვნილ მსხვილფეხა პირუტყვებში ხელევნური განაყოფიერებისა და პროფილაქტიკური ვეტერინალური ღონისძიებების გატარება
 
2000 - 2003 გარდაბნის რაონის მომთაბარე მეცხოველეობის მთავარი ვეტ-ექიმი, მთესლავ-ტექნიკოსი 
 
2002 წლიდან - არასამთავრობო ორგანიზაცია "საქართველოს მეცხოველეთა კავშირის" პრეზიდენტი
 
2002 - 2005 "საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარების" IFAD-ის პროექტის მეცხოველეობის დარგის სპეციალისტი
 
2004 - 2005 "საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარების" IFAD-ის პრეზიდენტი (2002 წლიდან ერთ ერთი დამფუძნებელი)
 
 
2006 - 2008 "სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის" IAAD-ის ვიცე პრეზიდენტი 
 
2009 წლიდან დღემდე GIPA-ს კონსულტანტი
 
2009 - 2011 "სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის" IAAD-ის ვიცე პრეზიდენტი, მეცხოველეობის გარდის მენეჯერი
 
2011 - 2016 "სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის" IAAD-ის პრეზიდენტი
 
2016 წლიდან დღემდე ამხანაგობა გუგას თავმჯდომარე - საქმიანობა: ფერმერებისათვის ვეტერინარული და ხელოვნური განაყოფიერების სერვისების მიწოდება
 
2016 წლიდან დღემდე რეგისტრირებული კოოპერატივი "თანადგომას" რძის გადამამუშავებელი საწარმოს დირექტორი
 
 
ენები:
ქართული, რუსული