ავსტრიის გარემოს დაცვის სამინისტროს დასკვნა

შეუკვეთე ზარი