სერთიფიკატი infoXgen

წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე დასტურდება, რომ აღნიშნული პროდუქტი აკმაყოფილებს ავსტრიის ორგანული მეურნეობის ბაზაში ჩართვის მოთხოვნებს.

შეუკვეთე ზარი