ჩვენი გუნდი

ოფის მენეჯერი

მთავარი ბუღალტერი
გაყიდვების წარმომადგენელი ყატარში
სურსათის უვნებლობის სპეციალისტი
ვებ ადმინისტრატორი
დამფასოებელი