ჩვენი გუნდი

ლაბორატორიის მენეჯერი

ოფის მენეჯერი

ბუღალტერი
დამფასოებელი

კონტრაქტორი
ციფრული მედიის მენეჯერი

შეუკვეთე ზარი