ჩვენი გუნდი

მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი

ლაბორატორიის მენეჯერი

ოფის მენეჯერი

ციფრული მედიის მენეჯერი

ვიდეოგრაფერი

ლოჯისტიკის მენეჯერი

შეუკვეთე ზარი