სიმინდის და თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის
შეუკვეთე ზარი