ჩვენი გუნდი

ლაბორატორიის მენეჯერი

ოფის მენეჯერი

ბუღალტერი

ლოჯისტიკის მენეჯერი

დამფასოებელი
დამსტიკერებელი

კონტრაქტორი
ვიდეოგრაფერი

კონტრაქტორი
ციფრული მედიის მენეჯერი

შეუკვეთე ზარი